Ansök om medlemskap

SvenskFactorings kriterier för antagande av nya medlemmar är följande:

  1. Factoringföretagsmedlem förutsätter en UC AB rating på minst ”3”. Om UC ratingen är lägre än ”3” måste factoringföretaget granskas noggrannare.
  2. Factoringföretagsmedlem måste ha varit aktivt i minst 2 år på svenska factoringmarknaden.
  3. Factoringföretagsmedlem och factoringpartner ska inte på något sätt skada SvenskFactorings intresse eller ge factoring i Sverige dålig publicitet.

Syftet med reglerna är att garantera att factoring skall kunna behålla och vidareutveckla sitt goda anseende. SvenskFactoring skall och måste ställa höga krav på medlemmarna.

Ladda ner ansökan och skicka till info@svenskfactoring.se eller Toreme Management AB, c/o SvenskFactoring, Lumagatan 13, 120 63 Stockholm.

Ladda ner ansökan »

Fördelar med medlemskapet

Fler och fler factoringintresserade företag och personer kommer att informera sig på onlineportalen om factoring vilket gynnar framförallt SvenskFactorings medlemmar. Endast medlemmarna syns på första sidan med logo, kan hittas med onlineportalens sökfunktion och har möjligheten att marknadsföra sig via nyhetskanalen och allmänna nyhetsbrevet.

Fördelar med medlemskapet är följande:

  • Omfattande företagsprofil med en mängd information för intresserade personer och företag.  Medlemmarna får själva möjligheten att skapa profilen med hjälp av SvenskFactorings formulär. Medlemsinformationen innehåller bl.a. detaljerade företagsuppgifter som företagsnamn, adress, hemsida, kontaktperson, kontaktadress, företagslogo, profiltext och tjänsteöversikt. Databasen har en sökfunktion. Endast medlemsföretag syns med logo på första sidan av SvenskFactorings högtrafikerade onlineportal.
  • Medlemmar erbjuds möjligheten att presentera sig själva och sina tjänster omfattande i SvenskFactorings nyhetskanal en gång per år och i ett nyhetsbrev efter att ha tecknat medlemskap.
  • Medlemsföretag erbjuds att publicera löpande relevanta nyheter på onlineportalen och i nyhetsbrevet och kan därigenom marknadsföra sig och vidareutveckla hela marknaden. Publiceringen granskas dock av Svenskfactoring avseende relevans.
  • Sigill: Som SvenskFactoring-medlem får man använda SvenskFactorings sigill på hemsida, i kundtidning, nyhetsbrev etc.

Medlemsavgiften är 4.500,00 SEK p.a. för tillfället.