Allt om factoring i Sverige

SvenskFactoring är en oberoende informationsportal om factoring i Sverige och har som syfte att ge Sverige en marknadsplats med den viktigaste informationen om factoring för factoringintresserade personer och företag, att stödja och vidareutveckla de svenska företagen och svenska factoringmarknaden och därmed bidra till att öka svenska företags konkurrenskraft och hjälpa dem att anpassa sig för framtidens utmaningar.

Factoring (fakturafinansiering) blir ett allt mer populärt och attraktivt finansieringsinstrument för både små och stora företag. Tiden då fakturafinansiering ansågs vara ett finansieringsalternativ endast för små konkurshotade företag är förbi. Fördelarna med den här finansieringsformen gör att även stora företag använder sig av factoring allt oftare. Därmed följer man i Sverige den internationella trenden där fakturafinansiering används som en av de vanligaste finansieringsformen av företagets verksamhet, till och med som komplement till en bankfinansiering kombinerad med administrativ hjälp och riskmanagement: Factoring är mer än bara en enkel finansiering, den är omfattande och anpassas efter företagets behov, krav och förutsättningar.

SvenskFactoring riktar sig till personer och företag, till leverantörer av factoringtjänster och finansieringslösningar,  som vill ha stöd eller vill veta mer om hur fakturafinansiering fungerar och som vill hitta en lösning på sina frågor och önskemål.

SvenskFactoring erbjuder information och kunskap om:

 • Företag i Sverige som erbjuder factoring eller factoringnära tjänster.
 • Allt man vill eller borde veta om factoring (vad är det, hur fungerar det, vad kostar det, vilka risker finns, etc.)
 • Aktuella utvecklingen avseende factoring och factoringföretag.

Dessutom erbjuder vi övriga tjänster som:

 • Sökfunktion avseende företag och deras tjänster kring fakturafinansiering.
 • Information om utvecklingen av svenska och internationella factoringmarknaden.
 • Jobbportal för företag som letar efter personal och för personer som letar efter jobb inom fakturafinansbranschen.

SvenskFactoring har som uppgift att förmedla och generera kunskap samt skapa transparens. Marknadsplatsen kommer att anpassa sig efter marknadens behov och krav. Information på hemsidan uppdateras och kompletteras regelbundet.


Läs mer om olika typer av fakturafinansiering, hur det fungerar, om för- och nackdelar, riskerna och utmaningarna för ett factoringföretag och varför och hur de påverkar ett factoringsamarbete, prissättningen och vad som är viktigt avseende ett factoringsamarbete.

Informera dig om factoringföretag i Sverige och om factoringpartners i SvenskFactorings företagsdatabas:

 • Factoringföretag (Banker, Finansiella institut): erbjuder factoring.
 • Factoringmäklare: hittar factoringsamarbetspartner.
 • Kreditförsäkringsföretag: försäkrar kreditförluster.
 • Factoringadvokater: utformar factoringavtal/underlag, erbjuder hjälp vid tvister.
 • Inkassoföretag: hjälper till vid uteblivna betalningar.
 • Kreditupplysningsföretag: riskbedömer företagen.
 • Systemprovider:  implementerar factoringsystem.

Uppdatera dig med marknadens utveckling och den nyaste informationen om fakturafinansiering.

Följ oss och var med: SvenskFactoring!