Standardprocess – Factoring: Flödesbeskrivning

factoring

1. Leverans av varor/tjänster samt fakturering

Oberoende av factoring bör varje företag redan innan leverans bedöma sina kunders (gäldenärers) betalningsförmåga. En utebliven betalning kan innebära allvarliga konsekvenser för varje företag.

När ett företag bestämmer sig och ingår ett factoringsamarbete brukar factoringföretaget, även på grund av egenintresse, hjälpa till med kreditbedömningen av alla kunder. Därför kräver många factoringföretag omfattande information om kunderna, bl.a. namn, adress, organisationsnummer, maximalt utestående saldo. Resultatet av varje kreditbedömning är en kreditlimit för varje kund som factoringföretaget bör meddela fakturasäljaren. Genom detta får fakturasäljaren information om kundernas kreditvärdighet, deras betalningsförmåga och om beloppet som kan finansieras av factoringföretag. Fakturafinansieringen sker endast upp till kundlimiten som godkänns från factoringföretaget, oberoende om det är ett factoringsamarbete med eller utan regress.

Med den här kunskapen kan företaget leverera varorna till eller utföra tjänster för sina kunder. När leveransen har skett eller arbete har blivit utfört skickas fakturan från företaget till gäldenären.

2. Fakturakopia

Fakturakopian skickas till factoringföretaget. Factoringföretaget bedömer om fakturan innehåller alla nödvändiga uppgifter, om fakturauppgifterna motsvarar factoringavtalet och om det finns tillräckligt mycket kreditlimit för den här gäldenären. Om inte kan factoringföretaget höja kreditlimiten så att hela utestående saldot kan finansieras. Oftast görs även en verifiering av fakturan för att säkerställa fakturans korrekthet.

3. Fakturafinansiering

Om allt är korrekt utbetalas avtalat finansieringsbeloppet till fakturasäljarens bankkonto.

4. Betalning av fakturabeloppet

Vid förfallodatum av fakturan betalas fakturabeloppet från gäldenären till factoringföretagets konto.