Factoringföretag

Factoringföretag är antingen finansbolag eller banker som erbjuder factoring. Begreppet factoring omfattar i detta sammanhang fakturafinansiering, fakturaköp och fakturabelåning.

Factoringföretag kan erbjuda många tjänster till sina kunder. Det innebär framförallt finansiering, riskavtäckning och fakturahantering inklusive inkasso som kombineras för att skräddarsy samarbetet med varje kund. Factoring är sällan standard och bör därför anpassas efter fakturasäljarens förutsättningar. För att kunna göra detta krävs stor kunskap, finansiell potential och en stark organisation. Dessa utmaningar inom factoring och factoringprocesskedjan leder till att factoringföretag oftast samarbetar med så kallade factoringpartner som inte erbjuder finansiering men som stödjer hela factoringprocessen och levererar viktiga produkter och tjänster i factoringbranschen. 

Factoringpartners

Factoringpartners är alla företag som kan och vill verka för factoring samt utveckla factoringmarknaden.

Factoringmäklare

Mäklare analyserar tillsammans med sina klienter factoring som finansieringsalternativ och letar efter den bästa samarbetspartnern (factoringföretag) för sina klienter. Det finns två olika typer av factoringmäklare, fysiska mäklare och online-mäklare.

 1. Fysiska mäklare

Ett oberoende företag som gör en omfattande analys av fakturasäljaren och med denna som bas letar efter en samarbetspartner (factoringföretag). En fysisk mäklare har en hög factoringkunskap, hjälper factoringföretag att hitta rätt lösning för deras kunder och är involverad i implementeringen av hela factoringsamarbetet. För en framgångsrik förmedling av ett factoringsamarbete brukar mäklaren få provision från factoringföretaget. I dagsläget finns det fysiska mäklare framförallt för medelstora och stora företag.

 1. Online-mäklare

Mäklare som via en onlineportal hjälper företag att hitta en samarbetspartner (factoringföretag).  Varje online-mäklare brukar samarbeta med flera factoringföretag (oftast mellan 5-10).

Processen

 1. Antingen kontaktar mäklaren intresserade fakturasäljare och samlar in basinformation som är viktig för factoringföretag för att kunna erbjuda en lämplig factoringlösning eller ett företag som är intresserat av att sälja sina fakturor kontaktar direkt mäklaren och levererar basinformationen.
 2. All insamlad information skickas över online-portalen till de factoringföretag som mäklaren samarbetar med. Därefter kan factoringföretag genom budgivning visa sitt intresse. Factoringföretaget som vinner budgivningen får kontakta den potentiella fakturasäljaren.
 3. Factoringföretaget gör ytterligare analyser och försöker att sätta upp samarbetet.

Fördelar med att samarbeta med online-mäklare:

 • Enkel sökning utan tidskrävande förarbete.
 • Fakturasäljaren får chansen att samarbeta med den billigaste samarbetspartnern.

Nackdelar med online-mäklare:

 • Standardoffert på basen av för lite information och därmed ökad risk för en icke optimal lösning.
 • Möjliga samarbetspartner är begränsade till de factoringföretag som mäklaren samarbetar med.
Kreditförsäkringsföretag

Kreditförsäkringsföretag tar över förlustrisken av kundfordringarna. Företagen som samarbetar med ett kreditförsäkringsföretag undviker kundförluster och förbättrar samtidigt sin risk management. Kreditförsäkringsföretag analyserar noggrant sina klienters kunder. Ett samarbete mellan ett factoringföretag och ett kreditförsäkringsföretag innebär många fördelar:

 • Kreditförsäkringsföretaget kan ta över analysen av fakturasäljarens kunder. Därmed kan factoringföretaget outsourca analysen till ett specialiserat företag.
 • Kreditförsäkringsföretaget kan ta över förlustrisken för utebliven betalning från fakturasäljarens kunder. Detta kan göra det enklare för ett factoringföretag att erbjuda factoring utan regress.
 • Affärspotential för både factoringföretag och kreditförsäkringsföretag. Kreditförsäkringskunder kan köpa till finansiering och factoringkunder riskavtäckning.
Advokatbyråer som är specialiserade på factoring

Factoring är ingen standardfinansiering. Alla företag har olika förutsättningar. Det krävs olika avtalskonstruktioner och därmed god factoringkunskap. Det gäller för både factoringföretaget som skriver avtalen och fakturasäljaren som måste förstå avtalen. Avseende detta behövs juridisk hjälp. Utöver detta bidrar specialiserade advokater till tvistlösningar.

Kreditupplysningsföretag

Kreditupplysningsföretag samlar in omfattande kreditinformation om alla företag, bl.a. allmänna uppgifter om företaget, ekonomiska siffor, betalningsanmärkningar och granskar alla företag. Det är essentiellt för ett factoringföretag att ha ett samarbete med ett kreditupplysningsföretag då det behövs mycket information för att kunna bedöma fakturasäljaren och dennes kunder.

Inkassoföretag

Factoring innebär många risker, bl.a. förlustrisker för utebliven betalning då factoringföretaget inte får tillbaka pengar för finansierade fakturor. För att undvika detta krävs det bl.a. ett bra inkasso management som kan outsourcas till specialiserade inkassoföretag.