Så här fungerar det

Fakturaköp kan vara mycket likt fakturabelåning och tvärtom. Skillnaden är framförallt juridisk. Hos fakturaköp säljs och överlåts en, flera eller samtliga fakturor till ett factoringföretag. Vid fakturabelåning intecknar fakturasäljaren en, flera eller samtliga fakturor hos ett factoringföretag som belånar fakturorna.

Vid både fakturaköp och fakturabelåning får fakturasäljaren sina fakturor finansierade men endast vid fakturaköp finns möjligheten att fakturorna finansieras utan regress, dvs. att factoringföretaget tar över risken för utebliven betalning av fakturorna. Som alternativ till fakturaköp utan regress finns fakturaköp med regress eller fakturabelåning som liknar varandra ur risksynvinkel.

Fakturaköp utan regress används framförallt av stora och medelstora företag som inte bara vill finansiera eller riskavtäcka sina fordringar utan även förbättra sina nyckeltal (se factoringfördelar).
Fakturaköp med regress brukar nyttjas som factoringlösning av små företag i Sverige.

Fakturaköp för små företag

Målsättningen för små företag är framförallt att förbättra likviditeten samt att förenkla hantering och prissäkerhet. Dessutom ingår i factoringsamarbetet oftast många servicetjänster som bl.a. utskick av fakturorna, bokföring, påminnelsehantering och inkasso.

Prisstrukturen för små företag (med eller utan regress)

Factoringföretaget behåller en mindre andel (avdrag oftast mellan 1,5% och 4%) från varje faktura för att kunna täcka sitt profitkrav och sina kostnader för factoringriskerna, hanteringen, refinansieringen och andra interna kostnader.

Exempel:

Fakturabelopp:                1000 SEK
Avdrag (3 %):                       30 SEK
Finansieringsbelopp:        970 SEK
Kostnader:                           30 SEK (som motsvarar avdrag)

Oftast tillkommer kostnader för fakturahanteringen (till exempel 15-35 SEK per faktura för bl.a. fakturautskick), årsavgift eller kreditlimitavgift på ett maximalt finansieringsbelopp (så kallade finansieringsgräns, jämförbar med en maximal checkkreditlimit).

Det är viktigt att kalkylera, fundera noggrant och vara medveten om effektivräntan för  denna finansieringslösning. Är betalningstiden för ovanstående exempel 30 dagar, kostar denna finansiering 36 % i effektivårsränta. Trots detta kan det vara lönsamt och mycket bra för ett företag att ha den här typen av factoring (se för- och nackdelar med factoring).

Fakturaköp för medelstora och stora företag

Större företag väljer factoring inte enbart på grund av finansieringen utan även för att förbättra sina nyckeltal. Det fungerar endast med fakturaköp utan regress. Andra tjänster som fakturahantering kan vara mindre viktigt.

Prisstrukturen för stora företag

Prissättningen kan vara lika som prissättningen ”fakturaköp för små företag” men oftast betalar stora företag ingen procentuell avgift på en faktura utan istället ränta.

Factoringföretag debiterar räntor för varje finansierad faktura. Räntesatsen brukar vara baserad på en basränta (till exempel Stibor) plus marginal för att kunna täcka profitkravet och kostnader för factoringriskerna, hanteringen, refinansieringen, riskavtäckning av kundfordringarna och andra interna kostnader.

Oftast brukar inte hela fakturabeloppet finansieras utan bara en godkänd del (motsvarar så kallade belåningsgraden). Att jobba med belåningsgrad är en säkerhet för factoringföretaget avseende factoringrisker. Fakturabeloppet gånger belåningsgraden motsvarar ett så kallat säkerhetsinnehåll. Säkerhetsinnehållet utbetalas till fakturasäljaren när gäldenären (fakturasäljarens kund) har betalt hela fakturabeloppet.

Exempel

Fakturabelopp:                          1000 SEK
Belåningsgrad:                              80%
Finansieringsbelopp:                  800 SEK (utbetalas när fakturan säljs till factoringföretaget)
Ränta:                                               3 månads-stibor (1,5%) + 5 %
Betalningsvillkor:                          30 dagar
Betalning:                                       15 dagar efter förfallodatum (debitor betalar för sent)
Kostnader:                                      (6,5% x 45 x 800) / (360×100)  = 6,5 SEK

Säkerhetsinnehållet (200 SEK) utbetalas när gäldenären (debitor) har betalt fakturan.

Övriga kostnader: Oftast tillkommer kostnader för fakturahanteringen (till exempel 15-35 SEK per faktura), årsavgift eller kreditlimitavgift eller en separat riskavgift på omsättningen.

Fakturaköp för medelstora och stora företag brukar vara billigare än för små företag, särskilt på grund av räntedebitering istället för en fast avgift. Ett skäl är de större volymerna som stora företag säljer till factoringföretag som gör det enklare för ett factoringföretag att täcka sina kostnader och profitkrav, ett annat skäl är att större företag oftast har en bättre kreditvärdighet än små företag och får därmed bättre priser.

Obs: Fakturaköp med ränteberäkningen tolkas i praktiken oftast som fakturabelåning då fakturabelåning automatiskt anses vara med ränteberäkning, det är dock ett felaktigt antagande.

Fakturabelåning för små, medelstora och stora företag

Företag intecknar och belånar sina fordringar hos ett factoringföretag. Fakturabelåning kan offereras till alla storlekar av företag och kan förutom finansieringen innebära andra factoringservicetjänster (bl.a. fakturahanteringen, bokföring, påminnelsehantering och inkasso) med undantag för riskavtäckningen, dvs. att factoringföretaget inte tar över förlustrisken för utebliven betalningen av fakturan.

Prissättningen liknar fakturaköpsprissättning och kan vara med avgift på fakturorna eller ränteberäkning på utnyttjad finansierat belopp.