Nu och då om factoring

Föregångare till modern factoring finns redan bland Babylonierna och Fuggerna. När den svenske ekonomen John Hartman Eberhardt  år 1771 definierade termen delcredere (”Delcredere är risken som kommissionären tar över för kreditvärdigheten av köparen och förmågan att betala sina skulder i tid”), hade factoring som metod redan varit i bruk sedan en lång tid tillbaka.

Redan år 1677 fanns i London 38 registrerade ”Blackwell Hall” factoringföretag. Ändå anses den moderna formen av factoring härstamma från USA, där textilindustrin år 1890 började med de första organiserade factoringtransaktionerna genom att s.k. ”Factoring Houses” finansierade kundfordringar och tog över ansvaret för förlusten av fodringar (delcredere-risk). Detta är också bakgrunden till varför factoring utan regress (fakturaköp utan regress) även kallas Amerikansk Factoring. I Sverige används factoring mer och mer sedan början av 1990-talet. Enligt egna uppgifter var Amfa Bank AB det första företaget att erbjuda den svenska marknaden amerikansk factoring.

I början hade factoring som finansieringsform ofta ett dåligt rykte eftersom factoring framförallt användes av små företag med en mindre bra kreditvärdighet men sedan dess har factoring vunnit mer och mer i rykte och betydelse. På grund av alla fördelar används factoring även av små och stora företag med bra kreditvärdighet och anses numera vara en vanlig finansieringsform för alla typer av företag. Särskilt sedan år 2005 kännetecknas den svenska factoringmarknaden av dynamik och förändring.