Kostnader

Factoring kan vara dyrare än banklån men oftast innebär factoring som finansieringslösning mer än bara finansiering. Av den anledningen är det viktigt att väga in fördelarna med factoring när man bedömer kostnaderna.

Informationsbehov

Factoring är ingen standardfinansiering utan en anpassad och strukturerad finansiering. Factoringföretaget kan kräva mycket information, tid och merarbete från fakturasäljaren, särskilt inom uppstartsfasen, för att kunna göra en factoringbedömning och för att kunna strukturera factoringsamarbetet på bäst sätt.

Rykte

Factoring hade tidigare ryktet som finansieringsalternativ endast för mindre företag och/eller företag med en dålig kreditvärdighet. Ryktet finns delvis kvar men den förutfattade meningen stämmer inte (längre). Det finns inget factoringföretag som ingår ett factoringsamarbete med ett företag som är konkurshotat eller misstänkt att på kort sikt få stora ekonomiska problem. Ett factoringsamarbete är framförallt meningsfullt för ett factoringföretag när man kan jobba tillsammans länge med en fakturasäljare, särskilt när man tar hänsyn till uppstartskostnaderna som ett factoringföretag har och som inte kan ges vidare direkt till fakturasäljaren utan som måste fördelas på löptiden.

Numer anses factoring på finansmarknaden som ett vanligt finansieringsverktyg likt ett banklån, leasing eller andra finansieringar och blir mer och mer populärt på grund av alla fördelar. Det är inte längre bara små företag som använder factoring utan oftast medelstora och stora företag med en bra kreditvärdighet.

Ändå finns det fortfarande företag som inte tycker om när deras leverantör ingår ett factoringsamarbete. Ibland finns det även ett överlåtelseförbud i deras allmänna villkor eller i avtalet med leverantören. Det finns flera olika anledningar till detta, bl.a. att de vill visa marknadsmakt eller att de vill bli informerade om ändringar avseende samarbetet med leverantören. Om det finns dessa konstellationer rekommenderas samtal med factoringföretag för att hitta den bästa lösningen.