De olika factoringtyperna

Beroende på bl.a. kundstruktur, gäldenärernas betalningsmoral, det önskade likviditetsbehovet och egen kreditvärdighet kan fakturasäljare använda flera olika varianter av factoring:

  • Factoring med eller utan regress
  • Full service eller inhouse factoring (invoice discounting)
  • Selective factoring eller full factoring
  • Disclosed (notified factoring) eller undisclosed factoring (confidential factoring)
  • Domestic och/eller export factoring
  • Reverse factoring (Leverantörsfinansiering, supplier financing)
  • Speciella factoringtyper

– Asset backed securitisation
– ”Window dressing”
– Maturity factoring

Vanligt förekommande är att man varierar olika typer av factoringlösningar. En typisk variant i Sverige för små företag är till exempel disclosed fakturaköp med regress. Stora företag föredrar oftast undisclosed fakturaköp utan regress.

Alla factoringtyper och varianter skiljer sig och innebär såklart vissa fördelar och nackdelar. Här ligger utmaningen för företag (fakturasäljaren) att tillsammans med factoringföretag hitta den bästa lösningen, som återigen beror på många faktorer.

Det som alla typer av factoring har gemensamt är att det handlar slutligen om fakturafinansiering.