Factoring innebär många risker. Alla factoringföretag behöver en bra riskmanagement och riskhantering för att undvika stora förluster som även skulle kunna leda till konkurshotande situationer.

Förutsättning för rätt riskmanagement är bl.a. en omfattande informationsinsamling som tillsammans med de första riskstyrningsåtgärder (till exempel verifiering) leder till en factoringriskbedömning (rating) som i sin tur är basen för ytterligare riskstyrning.

Riskstyrning sker genom:

  • Informationsinsamling avseende bedömning av kreditvärdigheten och kvalitén av kundfordringar.
  • Rating.
  • Factoringpriset.