Vad är factoring?

Factoring är enligt internationell definition det sammanfattande begreppet för de flesta former av fakturafinansiering. I Sverige används begreppet oftast som synonym för fakturaköp, ibland även för fakturabelåning.

Factoring är en tjänst som erbjuds av banker/finansbolag (factoringföretag). Tjänsten innebär att ett företag säljer eller belånar sina fakturor hos ett factoringföretag och får finansieringsmedel. Oftast innebär factoring även administrativa tjänster som bokföring eller fakturautskick och risktäckning, d.v.s. att factoringföretag tar över risken att fakturan inte betalas.