Factoring är ingen standardfinansieringsform utan en alternativ finansiering som anpassas efter kravet, behovet och förutsättningarna för varje enskilt företag. Det är oftast inte enkelt att hitta rätt factoringprodukt eller factoringtyp. Därför krävs specialister i varje factoringföretag som tillsammans med fakturasäljaren tar fram den finansieringslösning som passar företaget bäst. Processen för att hitta rätt factoringlösning kan indelas i följande steg:

1. Skälet till fakturafinansiering

Varför funderar man på factoring, t.ex:

 • Har man inte tillräckligt mycket likviditet för att betala alla kostnader, leverantörer, etc?
 • Är företaget i en fas av stark expansion och behöver finansieringsmedel som ökar med omsättningen?
 • Kan man öka företagets tillväxt genom godkännande av längre betalningstider mot sina kunder?
 • Kräver kunderna längre betalningstider?
 • Är man skyddad mot kundförluster och kan man bedöma kreditvärdigheten och betalningsförmågan hos kunderna på ett korrekt sätt?
 • Vill man förbättra sina nyckeltal i balansen och kreditvärdigheten, rating?

Det finns tusentals skäl till att välja factoring och man bör noga överväga både för- och nackdelar.

2. Behovet

 • Vad behövs i bl.a kreditlimiter och finansieringsmedel för att nå företagets mål?
 • Vilka åtgärder måste göras gentemot kunderna för att nå målen och samtidigt respektera och förbättra kundsamarbetet?
 • Hur reagerar bankerna när man pratar om ett factoringsamarbete?
 • Hur reagerar leverantörer och kunder?

3. Implementering

När man vet vad man vill och vad man behöver är nästa steg att hitta en lämplig strategi för att nå alla önskemål. Bl.a. skulle man kunna välja att sälja alla kundfordringar (total försäljning) eller t ex:

 • Endast utvalda enskilda gäldenärer eller endast för utvalda projekt
 • Endast av svenska kunder eller även exportkunder.
 • Enbart kommersiella eller privata gäldenärer.
 • Endast kunder med långa betalningsvillkor.
 • Endast vid balansdagen för balansräkningsoptimering.

Alla ovan nämnda punkter påverkar tillsammans med företagets kreditvärdighet och med hänsyn till factoringrisker beslutet om den optimala factoringlösningen för varje företag. Självklart ska även priset för varje factoringlösning sättas i förhållande till behovet och önskemålen.