CFOWorld: Därför kräver factoring kontroll av risker

Factoring har blivit allt vanligare. Men factoring ställer också höga krav på att det finns en bra kontroll över riskerna i affären.

Läs mer: CFOworld