Dagens Industri, Metzner: ”Factoring på tillväxt”

Factoringvolymen inom EU var 1.487 miljarder euro 2014, vilket är en ökning med nästan 10 procent från året innan. Thorsten Metzner, ansvarig för informationsportalen Svensk factoring, förklarar varför.

Trots att factoring ökar i Europa samt att och intresset stiger även här i Sverige, syns nu  en viss stagnation på den svenska marknaden.

”Vi behöver skapa ett större intresse för factoring och bli bättre på att informera företagen i Sverige om fakturafinansieringens fördelar. Det vi jobbar med är att höja kunskapen om branschen och förbättra factorings rykte”, säger Metzner som själv arbetat i olika ledande factoringpositioner i bland annat Tyskland och Danmark.

I spåren av finanskrisen drabbades factoringutvecklingen i länder som Italien, Spanien och Grekland. Varför även factoringvolymen gått tillbaka i Sverige när andra starka ekonomier som Tyskland och Storbritannien haft en konstant positiv utveckling, är svårare att förstå.

”En förutfattad mening här i Sverige är att det bara är små eller medelstora företag med mindre bra kreditvärdighet som väljer att sälja eller belåna sina fakturor, men även större företag har allt att vinna på factoring.”, säger han.

I Sverige är det vanligt att ha en så kallad ”Full Service Factoring”, som innebär finansiering, administration och ofta riskavtäckning, medan företag i Tyskland ofta har så kallad ”In House solution”.

”Generellt används factoring i Tyskland mer till finansiering och riskavtäckning till företag som har bättre kreditvärdighet”, säger Metzner.

Genom att sänka avgiften, som i dag ligger mellan 1 till 5 procent för små och medelstora företag, beroende på kreditvärdigheten, tror Metzner att fler företag kommer välja factoring i Sverige.

”Vill man nå en bredare marknad och förbättra företagens möjligheter måste prissättningen bli mer rimlig. Factoring är redan en av de viktigaste finansieringsmöjligheterna för företag och fler borde dra nytta av det”, säger han.

Växer rekordsnabbt – i EU
EU är den största och snabbaste växande marknaden för factoring i världen. Factoringvolymen ökade inom EU med 10 procent från 1.345 miljarder euro (2013) till 1.487 miljarder euro (2014). I Storbritannien, Frankrike och Tyskland är factoringmarknaden som störst.

Källa: FCI (Factors Chain International)