DI: Factoring upp 6,55 procent

Factoringindustrin ökar tillväxten. Igen. Och det rekordsnabbt. Det visar den årliga rapporten Global Industry Activity Report (GIAR), som genomförts tillsammans med Economics and Statistics Committee visade på med en ökning på hela 6,54 procent inom EU:s 28 medlemsstater.

Det innebär att BNP-genomslaget (factoringomsättningen jämförd med BNP, alltså marknadsvärdet av alla produkter och tjänster som produceras i ett land årsvis) ligger på 10 procent i EU totalt.

”Flera länder ligger just nu på en tillväxt på cirka 16 procent per land, däribland Finland”, säger Erik Timmermans, generaldirektör för IFG, den globala branschorganisationen för factoring.

Det innebär att factoringindustrin bara under de senaste månaderna verkligen har börjat ta ett stadigt grepp om marknaden och visar på att finansieringsformen fortsätter att spela en allt viktigare roll i att finansiera den reala ekonomin, speciellt i Europa.

”Många företag har under den senaste tiden upptäckt möjligheten att finansiera sin tillväxt på detta sätt och insett att det är en starkt växande trend. Vi ser att Tyskland och Danmark är viktiga platser för detta just nu”, säger han.

”Men trots att factoringbranschen just nu skördar framgångar i Europa finns det många utmaningar i framtiden”, säger Erik Timmermans.

I Sverige är tillväxten inte lika hög som i de andra länderna. Men det beror på hur siffrorna räknas.

”De svenska siffrorna kommer från Svenska Bankföreningen, men innehåller inte siffror från andra källor. Om vi skulle addera även de siffrorna är jag övertygad om att den svenska factoringmarknaden skulle visa sig vara lika stark som i övriga Europa.”

Han pekar på den i hans tycke viktigaste frågan för att göra branschen ännu hetare.

”Prissättningsinivå spelar ju förstås också roll, nu är priserna på en lägre och kanske mer attraktiv nivå för företag än tidigare och det är förstås en viktig del av framgången”, säger han.

Enligt Erik Timmermans är det nu viktigt att tala på marknaden med en “klar röst” kring frågor som rör fakturaköp och belåning.

”Jag tror på att utbilda om det här. Fortfarande har 9 av 10 ingen aning om hur det här fungerar, så vi har en del att göra framöver.”

Något han tror mycket på är utbildning av yngre kollegor i branschen. Bland annat ska branschorganisationen IFG anordnas en utbildningsvecka där nya talanger ska drillas i factoringvärldens möjligheter.

”Ja, nu gäller det att hålla i tömmarna för det går just nu i en rasande fart, vilket vi förstås ska vara glada över. Nu behöver vi riktigt kunniga talanger för att kunna hålla i den rekordartade tillväxt som den här rapporten visar”, säger han.