Factoring och export – win-win för alla!

Factoringstatistiken visar att volymen av exportfactoring i Sverige är långt efter andra länder. Bara 3 % av hela factoringomsättningen avser exportfactoring jämfört med genomsnittligt 18 % i resten av Europa. Anledningen till detta kan diskuteras och spekuleras. Däremot skulle en förstärkt satsning på exportfactoring vara vinstbringande för alla: svenska företag, factoringföretag, banker, kreditförsäkringsbranschen och Sveriges ekonomi.

Fakturafinansiering (factoring) innehåller många fördelar. Att satsa som privat företag på exportfactoring ger bl.a. finansiering, ytterligare tillväxtpotential, en förbättrad riskmanagement samt optimerad rating. Den så kallade ”äkta” exportfactoring innebär att man säljer sina exportfakturor inkl. förlustrisk till ett factoringföretag eller bank (factoringpartner). Factoringpartner inte bara finansierar utan bedömer även och analyserar utländska företag (slutkunden). Fördelen är att man får bra feedback angående sina kunders kreditvärdighet samt har inga respektive minimerar sina problem när slutkunderna utomlands inte kan eller vill betala. Med försäljningen av fakturorna får man omgående likviditet vilken kan användas för ytterligare tillväxt. Genom att få omedelbart likviditet finns dessutom bättre förhandlingsmöjligheter med sina slutkunder, bl.a. längre betalningstider vilka kan ge ytterligare omsättning. Försäljningen till en factoringpartner innebär också att man kan lyfta bort sina fordringar från balansomslutningen vilket optimerar nyckeltalen, och därmed företagsrating vilket leder till ytterligare finansieringsmöjligeter och bättre finansieringsvillkor. Med hänsyn till alla fördelar med factoring är oftast en factoringlösning mer fördelaktig än andra finansieringstyper och alternativ. Exportfactoring kan hjälpa alla företag, oberoende av storlek och kreditvärdighet.

Svenska factoringföretag är fortfarande framförallt fokuserade på den svenska och nordiska marknaden. Att det finns otroligt mycket potential inom exportfactoring visar exportfactoringvolym i andra länder. Genom att erbjuda mer exportfactoring skulle man inte bara hjälpa svenska företagen utan även sig själv genom ytterligare intäktspotential. Att erbjuda exportfactoring är relativt enkelt för ett factoringföretag. Största utmaningen är bedömningen av utländska företag men angående detta rekommenderas samarbetet med de privata och statliga kreditförsäkringsföretagen. Genom ett bra samarbete med kreditförsäkringsbranschen är det möjligt att erbjuda skräddarsydda lösningar och köpa kundfordringar i hela världen. Det som gäller för de specialiserade factoringföretagen gäller även för bankbranschen. Det finns samma potential och samma möjligheter för att täcka kundernas behov och öka sina egna intäkter. Genom behovsorienterade lösningar vinner man nya kunder, förbättrar befintliga kundrelationer samt kundportföljens kvalitet. Man bidrar aktivt till optimerade kundratings vilket ger potential och spelrum för andra affärer. Det är inte sällsynt i andra länder att även factoringföretag och banker samarbetar för att generera en gemensam win-win situation för sig själv och sina kunder.

Outsourcing av företagsbedömningen samt förlustrisken ger även kreditförsäkringsbranschen ett rejält lyft. Kreditförsäkringsbranschen har stagnerat de senaste åren trots en signifikant betydelse av exporten för svenska företag. Genom ett förbättrat samarbete inom kreditförsäkringsbranschen samt med factoringföretag och banker skulle man ta det till nästa nivå och öka tillväxten.

Exportfactoring, en nyckel till framgång för alla företag och därmed även för hela den svenska ekonomin.