Factoring och M&A

Factoring innefattar alla typer av fakturafinansiering. Det finns ”tusentals” olika factoringtyper och alternativ och en bra skräddarsydd factoringlösning kan innebära finansiering och riskmanagement, kan förenkla administrationen (framförallt för små företag) och kan hjälpa till att förbättra nyckeltalen. Dessutom är det möjliget att lyfta affärsrelationen med både kunder och leverantörer och därmed bidra till bättre villkor och en ökad omsättning. Factoring är inte bara en tillväxtfinansiering, factoring bidrar till tillväxt.

Factoring kan användas överallt och för alla företag, både små, medelstora och stora, med en mindre bra till en utmärk kreditvärdighet. Det finns många användningsmöjligheter för factoring och det kan även vara intressant för M&A (Mergers and Acquisitions).

M&A är ett samlingsbegrepp för Corporate Finance transaktioner som t.ex. fusioner, företagsförvärv, spin-offs eller carve-outs.

Factoring kan användas i olika faser av ett företags förvärv eller försäljning och innebär många fördelar och möjligheter innan, medan eller efter en M&A-transaktion.

I ackvisitionsfasen görs en Due Diligance, en omfattande företagsanalys. Genom att använda ett factoringföretags know-how eller en factoringspecialist är det möjligt att analysera och bedöma fordringsportföljkvaliten hos ett företag som ska köpas.

Innan man säljer ett företag är det möjligt att öka substansvärdet (debtfree net present value) av ett företag genom att återbetala kortfristiga räntebärande skulder med en factoringlösning. Resultatet skulle kunna bli ett ökat försäljningspris.

En annan strategisk möjlighet är att använda likviditeten resulterande från fordringsförsäljningen för en LBO (Leveraged Buy-Out). Detta är även intressant för Private Equity Companies. Med hjälp av factoring behövs mindre eget kapital, samtidigt är det inte nödvändigt att höja upplåningen.

Sammanfattande kan factoring vara ett viktigt strategiskt finansieringsinstrument för M&A. Factoring kan vara ett komplement eller substitution till eget kapital och lån. Dessutom stabiliserar factoring fordringsmanagement, säkrar cash-flow planeringen och är en finansiering som ökar kongruent med omsättningen vilket är utmärkt för företag med stor tillväxtpotential.

Det är fortfarande ovanligt att använda factoring inom M&A men med hänsyn till alla fördelar finns det mycket potential framöver.

Stockholm, 2015-03-23

Thorsten Metzner

fintura-logo