Factoring och/eller kreditförsäkring?

Finansiering och undvikande av kundförluster är viktiga byggstenar för en framgångsrik företagsutveckling.

Om man inte har finansieringsbehov men samtidigt vill ha mycket bra kontroll över sina kunder samt undvika kundförluster kan en kreditförsäkring vara ett bra alternativ.

Funderar man även på finansiering kan det vara bra att satsa på factoring utan regress (factoring med kreditskydd). Angående factoring utan regress finns två möjligheter för ett företag:

–       Om man redan har en kreditförsäkring överlåts den till factoringföretaget vilket bygger upp sin finansieringslösning på befintliga kreditförsäkringsavtalet.

–       Om man inte har en kreditförsäkring erbjuder factoringföretaget allt, d.v.s. finansiering och riskavtäckning. I detta sammanhang outsourcar oftast även factoringföretaget kreditrisken till kreditförsäkringsföretag.

Rent prismässigt är factoring utan regress (kombinationen av kreditförsäkring och finansiering) såklart dyrare jämfört med endast en kreditförsäkring eller en finansiering. Däremot är factoring utan regress oftast på samma nivå eller billigare än en icke factoringfinansiering plus en separat kreditförsäkring, framförallt hos medelstora och stora företag. Det är även viktigt att inkludera alla andra factoringfördelar i sina funderingar när man jämför factoringpriset. Det finns fler fördelar med en skräddarsydd factoringlösning, än bara finansiering och riskavtäckning. Faktum är att fler företag borde fundera på en sådan lösning, även om man vid första anblicken inte ser behovet av factoring eller en kreditförsäkring. På grund av det rekommenderas ett samarbete mellan företag, banker, factoringföretag och factoringpartners, mäklare och kreditförsäkringsföretag och att man tillsammans söker efter det bästa alternativet. Om man ser helheten och inte bara alla delarna, så blir det bästa win-win-win situationen för alla.

Se det hela! När man vill åka från A till B så köper man ju inte motor, hjul, kaross och speglar separat utan man köper en hel bil, eller hur?

Stockholm, 2015-03-23

Thorsten Metzner

fintura