Factoringmarknaden 2015 i Sverige

Factoring (fakturafinansiering) har en stor betydelse för svenska företag och för hela svenska ekonomin dock finns fortsatt många frågtecken kring factoringutvecklingen i Sverige.

Jämfört med andra länder i Europa och i världen finns väldigt lite information om factoringmarknaden och factoringutvecklingen i Sverige. I nuläget publiceras bara två statistiska rapporter, en från Svenska Bankföreningen och den andra från Finansbolagens förening.  Detta är utifrån ett internationellt perspektiv att anses som en väldigt liten bas.

Enligt Svenska Bankföreningen och deras medlemmar uppgick fakturafinansieringsvolymen till 26 mdEUR 2015 vilket innebär att över  5% av hela Sveriges BNP finansierades genom factoring. En stor volym vilken är imponerade men även anmärkningsvärd då siffrorna visar att factoringomsättningen av de stora bankerna har minskat under de senaste åren (marknadsutveckling). Anledningen till detta kan det dock bara spekuleras om.

Möjligt är att en del av omsättningen togs över av de många små och medelstora factoringföretag vilka delvis ingår i Finansbolagens förening. Men även detta är spekulation då Finansbolagens förening tyvärr inte presenterar sina medlemmars factoringomsättning  utan bara den utnyttjade factoringkreditvolymen i slutet av år 2015. Där syns att finansbolagen ökade factoringkreditvolymen men samtidigt är nivån fortfarande lägre än 2013 och 2012.

Hur bör statistiken tolkas? Med hänsyn till den befintliga informationen verkar factoringutvecklingen i Sverige att stagnera, kanske även att minska vilket är förvånansvärt. Factoringutvecklingen i hela världen och särskilt i Europa har varit konstant positiv de senaste åren. Oberoende av företagsstorlek och kreditvärdighet använder allt fler företag skräddarsydda och behovsorienterade factoringlösningar vilka ger otroligt många möjligheter avseende finansiering (t.ex.  tillväxt, M&A, export), riskmanagement, kreditvärdighet, administration, omsättningsökning och samarbetet med slutkunder och leverantörer.  På detta sätt ökade omsättningen i Europa igen över 5 % under 2015 (-8% i Sverige) så att över 10 % av hela Europas BNP  finansieras med factoringlösningar .  Det finns bara få länder med en negativ factoringutveckling förra året: Cypern, Tjeckien, Grekland, Litauen, Malta, Slovenien och Sverige. Läget och utvecklingen jämfört med andra länder vore kanske ännu värre om man skulle exkludera fakturabelåning från factoringstatistiken. Fakturbelåning anses i många länder inte som factoringprodukt (utan som kredit) och ingår därmed inte i deras factoringstatistik.

Även anmärkningsvärt är utvecklingen av exportfactoring i Sverige. Bara 3 % av hela factoringvolymen i Sverige avser exportfactoring (hela statistiken är tillgänglig för Svenskfactorings medlemmar). Även här är man långt efter de flesta andra länderna i Europa.  Finns det kanske något samband med detta och svenska exportutvecklingen beskriven i Regeringens exportstrategi? Bl.a.  beskriver den att Sverige har tappat marknadsandelar på exportmarknaden de senaste åren. Självklart  är exportfactoring inte enda anledningen för detta men kanske en del.

Varför är factoring generellt på en lägre nivå i Sverige jämfört med resten av Europa? Prioriteras factoring i Sverige inte lika mycket som i andra länder? Finns inga bra factoringlösningar? Många fler frågor uppstår men det är väl inte möjligt att hitta det konkreta svaret.  Därför skulle det behövas ytterligare och framförallt djupare information om factoringmarknaden i Sverige vilket tyvärr inte är möjligt att få fram i nuläget.

Factoringmarknaden saknar fortfarande transparens, bl.a. finns ingen konkret information om antalet factoringföretag i Sverige. Dessutom är factoringmarknaden oorganiserad och samarbetet mellan factoringföretag, banker och andra i factoringkedjan involverade företag skulle kunna optimeras analogt då detta samarbete fungerar utmärkt i andra länder.

Svenskfactoring har som målsättning att lyfta alla frågor kring fakturafinansiering, att diskutera, presentera och ta hand om utmaningar och möjligheter. Vi vill ena och vidareutveckla branschen för privata företagens och factoringföretagens skull samt alla andra aktörer som är inblandade eller involverade i hela processkedjan.  Att ett utökat samarbete är bra och vinstgivande för alla trots konkurrenstänkande bevisas i resten av Europa.

2015 var första helåret för Svenskfactoring. De första medlemmarna (banker, factoringföretag och tjänsteleverantörer) anslöts och våra internationella samarbetspartner på EU nivå ville också bidra till en positiv utveckling. Nu är det bara upp till alla factoringföretag och banker att hjälpa till och vidareutveckla marknaden.

Det finns många utmaningar men samtidigt även många möjligheter. Avseende detta vill vi gärna ge feedback till marknaden och dela våra erfarenheter genom marknadsplatsen Svenskfactoring, en marknadsplats som vinner allt mer intresse från factoringintresserade personer och företag. Kanske ger denna första feedback även en del svar på frågor kring factoringstatistiken:

Factoringryktet samt förtroendet för factoring har stor optimeringspotential. Dessutom saknas kunskap kring factoring samt factoringlösningar:

  • Factoring uppfattas oftast som för dyrt och framförallt som finansieringsform för enbart företag med en mindre bra kreditvärdighet.
  • Företag uppfattar att factoring endast är en finansieringslösning för små företag.
  • Aggressiv telefonförsäljning och mindre bra marknadsföring påverkar ryktet.
  • Utbudet av behovsorienterade lösningar (bl.a. exportfactoring) är begränsad.
  • Informationsbrist hos många factoringintresserade företag. Vad är egentligen skillnaden mellan fakturaköp och belåning respektive vad är factoring överhuvudtaget? Hur bidrar factoring till tillväxt?
  • Saknas transparens av factoringföretag (vilka, hur många)och deras möjligheter, kunskap och kreditvärdighet.

Hör gärna av dig till Svenskfactoring om du vill ha ytterligare information.