Factoringmarknaden vidareutvecklas

Svenskfactoring är Sveriges största oberoende marknadsplats om factoring. Under 2017 vill vi fortsätta att förbättra factoringmöjligheterna för privata företag och banker/finansbolag. Målsättningen är en win-win situation för alla marknadsdeltagare. Svenskfactoring kommer att

  • genomföra Sveriges största enkät och behovsanalys kring factoring.
  • förmedla kostnadsfria offerter från Sveriges banker och finansbolag.
  • informera, ge strategisk rådgivning och inspiration kring factoring som Trade Finance lösning.
  • erbjuda seminarier.
  • starta jobbportal ”Factoring – Sverige” vilket är specialiserad på alla jobb inom fakturafinansiering.

Nyfiken? Följ oss på LinkedIn och i vårt nyhetsbrev. Mer Information kommer att finnas inom kort.

The Swedish factoring market is being further developed

Svenskfactoring aims to develop Sweden`s most sophisticated marketplace regarding factoring and trade receivables finance. During 2017, we will focus on boosting the factoring environment and options for companies as well as financial institutions. Our mission is driven by coping win-win-conditions for all future partners and subscribers participating our platform.

Our activities will begin with:

  • Creating Sweden’s most comprehensive factoring survey.
  • Mediating qualified quotes from banks and financial institutions.
  • Providing information, consulting services and solutions related to working capital finance.
  • Structuring industry focused seminar series.
  • Introducing sector specific job portal.

Curious? Follow us on LinkedIn and subscribe to our newsletter today!  More to come soon…