Factoringonlinemäklare: Affärsförmedling i factoringbranschen

Factoringonlinemäklare/factoringmarknadsplatser i Sverige.

Factoringmarknaden växer kontinuerligt. Allt fler företag satsar på fakturafinansiering med alla dess fördelar. Därför ökar också antalet företag som erbjuder factoring eller factoringnära tjänster.

Fintura Management AB (www.fintura.se) arbetar för att få en ökad översikt och transparens inom branschen och kommer att informera om alla företag som erbjuder tjänster inom factoringbranschen och börjar med så kallade factoringmarknadsplatser eller factoringonlinemäklare.

De mest kända i branschen, i alfabetisk ordning:

 • Billevo AB, 556901-7717: www.billevo.se
 • Corpia AB, 556885-1140: www.corpia.se
 • Fakturino Sverige AB, 556871-3019: www.fakturino.se
 • Fakturum AB, 556898-6391: www.fakturum.se
 • Qvido AB, 556885-5968: www.qvido.se

Alla nämnda företag förmedlar factoringlösningar till privata företag med hjälp av sina internetmarknadsplatser men vad exakt gör de och vilka fördelar finns med deras tjänster? Vad borde man ta hänsyn till när man samarbetar med en factoringonlinemäklare? Fintura Management AB har pratat med samtliga ovanstående företag och ger här en sammanställning av informationen som erhållits direkt från företagen samt från deras hemsidor, samt egna synpunkter och funderingar.

Motivet till att etablera sig som factoringonlinemäklare och syftet med affärsmodellen:

Alla factoringonlinemäklare gick live med sina affärsmodeller inom de senaste 3 åren efter en omfattande analys av factoringmarknaden. Efterfrågan på factoringlösningar blir bara större, samtidigt fanns tidigare nästan bara möjligheten för factoringintresserade företag att vända sig direkt till bankerna/factoringföretag. Factoringmarknadens potential, behovet av factoringintresserade företag att få hjälp och de delvis stora marginalerna hos factoringföretagen gav factoringonlinemäklarna en bra bas för att etablera sig. Factoringonlinemäklarnas affärsmodell ger factoringintresserade företag kostnadsfritt stöd, rådgivning och hjälp till att få bättre villkor genom att jämföra och konkurrensutsätta factoringföretag, att öka factoringintresse hos svenska företag och factoringfinansieringsvolym hos factoringföretagen i Sverige. Mäklarna tjänar pengar genom factoringförmedlingar till factoringföretag.

Hur fungerar factoringförmedlingen i praktiken?

Alla factoringonlinemäklare jobbar lite olika. Ytterligare information om respektive skillnad finns i bilagan till den här presentationen: ”Jämförselse factoringonlinemäklare”. I stort sett beskrivs factoringförmedlingen på följande sätt:

Antingen ansöker factoringintresserade företag direkt på factoringonlinemäklarens hemsida eller så ringer förmedlarna upp potentiellt factoringintresserade företag. Sedan vidarebefordras insamlad information till de factoringföretag som samarbetar med factoringförmedlarna. De factoringföretagen har nu möjlighet att lägga bud och erbjuder därmed ett factoringsamarbete till de factoringintresserade företaget. Bud vidarebefordras till de efterfrågande företaget och diskuteras i första steget mellan det företaget och factoringonlinemäklaren. Om det factoringintresserade företaget (potentiella fakturasäljaren) vill gå vidare med en offert förmedlas kontakten mellan factoringintresserade företaget och factoringföretag. Factoringföretaget tar då över hanteringen och kommunicerar direkt med fakturasäljaren men även då är det möjligt att få hjälp från factoringonlinemäklaren. Om det leder till ett factoringsamarbete får factoringförmedlaren provision.

Vilka fördelar innebär ett samarbete med en factoringonlinemäklare?

Positiva apsekter för

 1. Factoringintresserade företag
 • Att få en partner som är oberoende och ger kostnadsfri information och rådgivning om factoring, ibland även rådgivning om andra finansieringsalternativ.
 • Att få en partner som hjälper till att hitta en factoringlösning genom budgivning eller att förbättra villkoren för företag som redan har factoringlösningar.
 • Att spara tid och kostnader genom mäklarens jobb. Factoringintresserade företaget måste inte själv leta efter factoringföretag eller en factoringlösning utan får lösningsalternativ presenterade för sig. Man kan här välja att ingå ett samarbete, få en indikation över möjliga finansieringslösningar för sitt företag eller leta vidare efter en ännu bättre offert.
 • Att få en billigare factoringlösning genom budgivning jämfört med en självsökning. Genom budgivning känner sig factoringföretag mer konkurrensutsatta vilket kan leda till bättre villkor för fakturasäljaren.
 • Factoringonlinemäklare bör för sin egen skull övervaka kreditvärdighet och likviditetskraft hos sina samarbetspartners. Om en factoringmäklare förmedlar ett factoringsamarbete med ett factoringföretag som inte längre kan finansiera fakturorna, innebär detta allvarliga konsekvenser för fakturasäljaren men även för factoringmäklarens rykte.

2. Banker/finansbolag som erbjuder factoringlösningar

 • Att spara interna resurser genom ”outsourcing” av försäljningsaktiviteter.
 • Marknadsföring och ökat intresse för factoring genom factoringonlinemäklares aktiviteter.

Vad bör ett factoringintresserat företag ta hänsyn till angående ett samarbete med en factoringonlinemäklare? 

 • Alla företag är olika och factoring är en skräddarsydd finansieringslösning. På grund av det är det viktigt att factoringförmedlarna har tillräcklig kunskap om factoring och resurser (t.ex. tid) för att kunna förklara och diskutera factoring och möjliga factoringlösningar, analysera behovet, företagssituation och förutsättningarna på bästa sätt. En factoringonlinemäklare bör ge ordentligt genomtänkt och strukturerad information till factoringföretagen för att säkerställa budgivningens och offerternas kvalitet. Factoringföretag har bara tillgång till allmänt tillgänglig information om en potentiell fakturasäljare och är mycket beroende av informationen som de får från factoringmäklaren. Risken för fel bud finns om factoringmäklaren inte kan bedöma företagssituationer, företagsläget och ger fel och/eller otillräcklig information till factoringföretagen. Det kan leda till missförstånd, fel lösningar och en fel prissättning som påverkar framförallt fakturasäljaren men även factoringföretaget och factoringmäklaren.
 • Factoringonlinemäklare jobbar oftast tillsammans med ett begränsat antal factoringföretag, oftast mellan 6 och 12 st. Då exkluderas automatiskt factoringföretag som kanske skulle kunna ha en bättre, billigare eller mer behovsorienterad lösning.
 • Factoringonlinemäklare samarbetar inte med de stora bankerna i dagsläget utan bara med medelstora eller små factoringföretag/banker vilket innebär att det kan bli svårare för en factoringonlinemäklare att hitta ett factoringföretag när det efterfrågas större finansieringsvolymer eller en mer komplex och skräddarsydd factoringlösning.
 • Bland factoringonlinemäklarnas samarbetspartners finns även små eller nyetablerade factoringföretag som delvis kan ha begränsade kapitalresurser/kapitalreserver och kanske mindre erfarenhet när det gäller factoring, fakturahantering eller riskhantering. Om ett factoringföretag saknar omfattande erfarenhet av factoring, inte kan sköta sina risker eller har problem att hantera business kan det leda till allvarliga konsekvenser för fakturasäljaren. Exempel 1: Ett factoringföretag kan inte finansiera fakturor på grund av likviditetsbrist som i sin tur leder till likviditetsproblem hos fakturasäljaren med alla möjliga konsekvenser. Exempel 2: Ett factoringföretag har bristande factoringerfarenhet vilket kan leda till att ej optimal factoringlösning erbjuds (bl.a. factoringtyp, factoringsamarbete).
 • Alla factoringmäklare får provision från factoringföretaget för sina tjänster. De avgifterna är såklart även inkluderade i offerterna.

Finturas tips till factoringintresserade företag:

 • Fråga factoringonlinemäklaren om dennes factoringerfarenhet och lämna tillräckligt mycket information för att mäklaren och factoringföretagen ska ha en bra bas för sina analyser och offerter. Ju större ett factoringintresserat företag är desto mer välanalyserad och förberedd bör informationen vara som skickas till factoringföretag.
 • Standardinformation i första steget är bl.a.: bakgrund för och målsättning med factoring, uppgifter om företags- och omsättningsutvecklingen, preliminär balans- och resultatrapport, leverantörskontra och kundreskontra.
 • Diskutera och analysera factoringföretagets kreditvärdighet och finansieringsförmåga tillsammans med factoringmäklaren. Ett factoringföretag som inte har tillräckligt mycket erfarenhet och resurser kan vara en risk för en fakturasäljare.
 • Testa olika factoringmäklare och jämför budgivningsofferterna med offerterna från factoringföretag som inte är samarbetspartner med factoringonlinemäklaren.

Finturas slutsats:

För att hitta rätt factoringlösning krävs en bra analys, factoringkunskap och erfarenhet. I nuläget finns fortfarande optimeringspotential hos alla factoringonlinemäklare. Ändå kan en factoringförmedlare vara en bra och nyttig hjälp. Som factoringintresserat företag har man ingenting att förlora på ett kostnadsfritt samarbete med en factoringmäklare. Man får snabbt information, indikationer och offerter, oftast med bättre villkor än när man själv skulle leta efter en factoringlösning och finansieringspartner. Man bör ändå ta hänsyn till de punkter som listades ovan, innan man ingår ett avtal med ett förmedlat factoringföretag. De viktigaste punkterna är factoringerfarenhet hos både factoringonlinemäklaren och factoringföretaget samt att factoringföretaget är tillförlitligt med en bra kapitalbas.

För att kunna vara framgångrik som factoringonlinemäklare är det viktigt att erbjuda bra service med bra factoringkunskap så att alla blir nöjda; fakturasäljaren, factoringmäklaren och factoringföretaget. Fakturasäljarna kommer att bedöma factoringonlinemäklare och factoringföretag, factoringonlinemäklare granskar samarbetet med factoringföretag och factoringföretag bedömer samarbetet med factoringmäklaren (hur mycket tid och pengar investeras i samarbetet med factoringmäklaren, hur många affärer görs, hur är factoringförmedlarens tjänstekvalitet, hur påverkar factoringförmedlaren och konkurrensutsättningen vår business). Om alla känner en win-win-win situation kan affärsmodellen ”factoringonlinemäklare” blir en stor succé, affärsmodellen är i grund och botten bra. Det blir spännande att observera utvecklingen av alla factoringonlinemäklare och deras inflytande avseende svenska factoringmarknaden.

Jämförelse factoringonlinemarknadsplatser 2014

Fintura Management AB, Stockholm 2014-11-17