Negativ factoringutveckling i Sverige

Svenskfactoring informerar:

Negativ factoringutveckling i Sverige

arrow_graph_decline_12272Enligt de senaste siffrorna sjunker factoringomsättningen. Svenska Bankföreningens statistik redovisar en omsättningsvolym av 28,3 md EUR för 2014 vilket är en tydlig minskning jämfört med 2013 (30,5 md Eur) och 2012 (33,2 md Eur). Även Finansbolagens förenings statistik (factoringkrediter, utestående belopp vid kalenderårets slut) visar en minskning från 13076 MSEK (2013) till 11850 MSEK (2014).

 

Anmärkningsvärt i detta sammanhang är de andra länderna i Europa med en omsättningsminskning: Cypern, Kroatien, Portugal, Ryssland, Ukraina, Slovenien, Serbien, Slovakien, Spanien, Luxemburg. Alla övriga europeiska länder uppvisar en positiv factoringutveckling. Vad beror detta på? Troligen kan finanskrisen och politisk oro vara en stor del av förklaringen till omsättningsminskningen i de tidigare uppräknade länderna, men varför skiljer sig Sverige inte från dem med tanke på att tex finanskrisen drabbade oss relativt lindrigt?

Hur tolkas factoringstatistiken och hur borde den tolkas? Att factoringbehovet är mindre i Sverige än i bl.a. de andra nordiska länderna, Tyskland, Frankrike eller Storbritannien är lite konstigt. Samtidigt ökar antalet marknadsdeltagare som erbjuder factoring i Sverige, marknadsföringen syns och hörs överallt (radio, TV, internet, alla factoringonlinemäklare och marknadsplatser). Borde factoringomsättningen inte öka?

Det borde även diskuteras om factoringlösningarna i Sverige är optimerade för marknaden, är de behovs- och lösningsorienterade?  Är factoring för dyrt? Är ryktet för dåligt? Varför? Saknas det förtroende för factoringföretagen eller för factoring överhuvudtaget? Saknas det kunskap inom factoringbranschen för att kunna erbjuda rätt lösningar?

Det är ett faktum att det finns många frågetecken angående factoringmarknaden i Sverige, obesvarade frågor som inte existerar i andra länder där factoringmarknaden är organiserad.

Som ni vet har onlineportalen Svenskfactoring börjat organisera den svenska factoringmarknaden. Angående detta får vi bl.a. stöd från världens största factoringförening IF Group och BCR, en av de viktigaste factoringtjänsteleverantörerna i hela världen. Målsättningen är att marknadsföra factoring, tillhandahålla information, skapa intresse för factoring, förbättra factorings rykte och anseende, skapa bättre förutsättningar för factoringföretag men även och framförallt för factoringintresserade företag. Tillsammans skulle vi vilja förbättra marknadsvillkoren för factoring, hjälpa till att nätverka och att lyfta kunskap inom factoringbranschen. Svenskfactoring är därmed kanske första steget till en Svensk Factoringförening men angående detta finns såklart mycket jobb kvar och hela utvecklingen beror såklart också på intresset av bankerna och finansbolagen som erbjuder factoring.

Var med på Svenskfactoring, bli medlem på www.svenskfactoring.se och utveckla den svenska factoringmarknaden tillsammans med oss.

medlem-sigill

Marknadsför er med en profil, med nyheter, jobbannonser och i nyhetsbrevet. Svenskfactoring blir mer och mer intressant och relevant. Trafiken på hemsidan ökar hela tiden och vi klättar bl.a. på Google steg för steg.

Dessutom skulle vi vilja diskutera många intressanta möjligheter, frågor och trender inom factoringmarknaden med er, kom gärna med feedback tex angående:

– Vore det bra, kanske nödvändigt, att certifiera factoringföretag/banker som erbjuder factoring? Certifieringen ger factoringintresserade företag trygghet och hjälper banker/factoringföretag att vidareutveckla kunskap och kompetens och därmed factoringmarknaden.

– Vore det intressant för alla factoringföretag att ha en neutral marknadsplats där factoringintresserade företag kan leta efter en factoringoffert? Anledningen är att Svenskfactoring kontaktas av ett konstant ökande antal företag som letar efter factoringlösningar. Tanken är att jobba nästan likadant som de befintliga factoringonlinemäklarna/marknadsplatserna. Vi skulle samla in information och strukturera allt och det vinnande factoringföretaget betalar en liten bearbetningsavgift (mellan 5 och 15 TSEK). Inte mer, inga ytterligare kostnader vilket är den största skillnaden jämfört med befintliga onlineportaler.

Fundera på och diskutera de här idéerna och ge oss din input på LinkedIn (Gruppen  ”Factoring i Sverige” ) eller kontakta oss direkt.

Stockholm, 2015-07-08

Thorsten Metzner
Svenskfactoring
c/o Fintura Management AB