Ny medlem – Aptic AB

Aptic AB presenterar sig:

Aptic startades år 2000 av några av Sveriges mest erfarna utvecklare av affärssystem för kravhantering, vilka delade en vision om att skapa framtidens reskontra- och inkassosystem, helt fritt från gammal kod och invanda modeller.

logoUnder de första åren åtog vi oss olika konsultuppdrag med inriktning inkasso, parallellt med arbetet att utveckla det affärssystem som idag är Aptic ARC. Modulen för inkasso lanserades 2005, modulerna för reskontra och factoring/fakturaköp introducerades under år 2006. År 2008 lanserades ARC-konceptet fullt ut, baserat på visionen att fakturering, reskontraservice, factoring, fakturaköp och inkasso ska kunna hanteras i ett och samma system. 2013 kompletterades Aptic ARC med en ny efterfrågad modul, Aptic Credit, för kontohantering, krediter, revolverande krediter samt in- och utlåning, med sikte på aktörer inom e-commercehandeln. Aptic ARC är utvecklat för att våra kunder ska kunna anpassa systemet till den egna verksamheten och möta de speciella krav som ställs i ett ombuds- och outsourcingförhållande.

Aptic AB är idag en av de ledande leverantörerna i Norden av systemlösningar för RMS – branschen (Receivable Management Services). Vi har idag ett 50- tal kunder lokaliserade i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Vår kundportfölj omfattar såväl privat som offentlig sektor och inkluderar inkassobolag, finansbolag, faktura- och reskontraserviceföretag, men också företag och myndigheter som hanterar egna fordringar och företag med behov av kontohantering. Gemensamt för dessa kunder är att de ställer höga krav avseende effektivitet och flexibilitet i sina system. Bland våra kunder kan nämnas, Kammarkollegiet, SO Arbetslöshetskassornas Samorganisation, Almi Företagspartner, Lindorff, Transcom CMS, Visma Collectors AS och ISS Facility Services. Omsättningen i Aptic AB 2013 var 28 miljoner och prognosen för 2014 ligger på i överkant 38 miljoner.

I augusti 2012 förvärvades Profact AB som är ett servicebolag riktat mot RMS branschen. I december 2012 grundades sedan Profact Delgivning AB som tillhandahåller delgivningstjänster. Delgivningsbolaget är en dotter till Profact i strukturen. I och med detta har Aptic koncernen kontor i Göteborg, Skövde och Stockholm. Verksamheten i Aptic AB utgår primärt från Skövde-kontoret.
Aptic ingår i sin tur i Stenhaga Invest-koncernen. Stenhaga Invest AB har samlat sitt ägande i onoterade bolag inom framförallt fastigheter, industri, programutveckling av affärssystem, IT, consulting och vindkraft. Stenhaga Invest AB investerar i bolag med stor utvecklingspotential. Bolagsgruppen är lågt belånad och har ett starkt kassaflöde. Förutom Stenhaga har Aptic idag ett 70- tal aktieägare där även medarbetare finns representerade.

REFERENSKUNDER
Aptic har ett antal kunder som gärna ställer upp som referenskunder. Vissa av dessa kan även ta emot besök om det planeras väl i förväg.
Gemensamt för referenskunderna är att de alltid vill veta på förhand vilka kunder som kommer att kontakta dem, varför överenskommelse alltid måste träffas med Aptic innan kontakt tas.

PERSONALSTYRKA
Aptic har idag ca 30 medarbetare och verksamheten är indelad i tydliga ansvarsområden där support-, projekt- och utvecklingsteamen har egna resurser. På företaget finns personer med kvalificerad branschkunskap och med lång erfarenhet inom kundservice, process- och verksamhetsutveckling.
Utvecklingen av Aptics programvara leds av utvecklingschef Fredrik Ekengren med teamleader Carl Hölscher i spetsen för vårt utvecklingsteam. Erfarenheten av utveckling av finansiella system inom Aptic sträcker sig ända till 1988. Aptic har aldrig använt sig av så kallad off-shoring däremot har Aptic valt att hyra in resurser i Sverige vid enstaka tillfällen.

Företagspresentation Aptic