Ny medlem – Fintura Management AB

Fintura Management AB presenterar sig:

Fintura är Sveriges mest omfattande och erfarna tjänsteleverantör inom factoring och grundaren av onlineportalen SvenskFactoring:

Våra tjänster: Marknadsutveckling, Organisationsmanagement, Rekrytering och Affärsförmedling!

Fintura - Tjänsteöversikt

  • Vi vidareutvecklar factoringsmarknaden:

Fakturafinansmarknadens popularitet ökar vilket med lätthet kan bekräftas genom TV, tidningar eller på offentliga platser. Antalet marknadsaktörer ökar ständigt. Samtidigt är branschen förvånansvärt oorganiserad. I början av 2014 var det oklart hur många factoringföretag som finns i Sverige, vad de erbjuder och vilken trovärdighet de har. Det finns inget gemensamt språkrör för hela branschen, ingen bra statistik om marknadens utveckling, inga klara begreppsdefinitioner för bl.a. fakturaköp och fakturabelåning.  Olika begreppsdefinitioner leder till osäkerhet hos medarbetare och factoringintresserade personer och företag. Fintura kommer att sprida kunskap, bidra med transparens, organisera marknaden och öka förtroendet för hela branschen.

  • Vi ökar lönsamheten av factoringföretag:

Factoringmarknaden kräver organisationsutveckling. Factoringbranschen är inte bortkopplad från resten av finansmarknaden eller finanskrisen. Man står i konkurrens till andra finansföretag och deras produkter. Nya marknadsdeltagare, nya konkurrenter, nya intressenter, förändrat affärsbeteende, nya rättsliga krav och marknadsändringar liksom exportbusiness påverkar lönsamheten och ställer höga krav på factoringföretag. Fintura analyserar organisationen, strukturerar processer, implementerar nya och vidareutvecklar befintliga produkter, rekryterar och utbildar personal och vidareutvecklar risk managment. Därmed hjälper vi till att reducera kostnader och risker  samtidigt som vi ökar lönsamheten för ert företag.

  • Vi hittar framtidens factoringstjärnor:

Vi hjälper er att hitta framtidens factoringmedarbetare och skapar tillsammans med er en arbetsmiljö som är framgångsrik, vilket resulterar i ännu mer motiverade anställda.

  • Vi förmedlar factoring:

Särskilt för stora och medelstora företag är det oftast en stor utmaning att hitta en passande finansieringslösning. Anledningen är att de flesta factoringföretag inte har möjligheten att erbjuda skräddarsydda finansieringslösningar på grund av sin egen storlek och refinansieringsmöjligheter, samt att de delvis saknar kunskap och/eller produkter för att kunna erbjuda en anpassad finansieringsmöjlighet. Vi letar tillsammans med factoringintresserade företag efter lösningar och hjälper factoringföretag att offerera och implementera dessa lösningar.

Läs mer om Fintura: fintura