Ny medlem – Floda Risk & Finans AB

Floda Risk & Finans AB presenterar sig:

ny floda_logo

 

 

Vi jobbar med försäkringsbaserad finansiering, dvs. använder försäkringsmarknaden för att underlätta finansiering.

Vi samarbetar med banker och utvecklar system och processer som syftar till att öka utlåningen inom fakturafinansiering med bibehållen risknivå. Skilda system för SME resp LC.

Vi hjälper bolag att genom försäkring få ut en bättre värdering av sina omsättningstillgångar för att stärka kassaflöde eller nyckeltal.

Banker bedömer säkerheter snarare än transaktioner. Vi kan även ta fram nya garantiformer för att skapa en typ av säkerhet banken lättare kan riskvärdera.