Rörelsekapitalets pusselbitar – har ni valt rätt strategi?

Med rörelsekapitalet (working capital) finansierar ett företag den löpande verksamheten. Rörelsekapitalet återspeglar resultaten av olika företagsaktiviteter, bl.a. kontant- och fordringshantering, lagerhantering och betalningen till leverantörer. Korrekt rörelsekapitalmanagement är avgörande för ett företags grundläggande finansiella hälsa, för framgångsrik företagsutveckling och hjälper företaget att upprätthålla en stabil relation mellan tillväxt, lönsamhet och likviditet.

Motivet för att värdera working capital högt skiljer sig hos olika företag. Drivkraften kan vara att säkerställa respektive optimera likviditet, att frigöra kapital för att minska belåningen eller för strategiska investeringar. En skicklig hantering av betalningsvillkor och en noggrann kundanalys bidrar till förbättrade kund- och leverantörsrelationer vilket kan resultera i ökad omsättning och lönsamhet. Förbättrade nyckeltal bl.a. som resultat av optimerad likviditet, mindre skuldsättning eller lägre kundförluster lyfter företagets rating och därmed finansieringsmöjligheter. Företagsvärdet ökar och börskursen påverkas positivt om bolaget är börsnoterat.

Med en bra mix av traditionella men även innovativa verktyg lyckas man att förbättra finansieringsstrukturen och räntabilitetsnyckeltalen, man vinner nya och knyter befintliga kunder, skapar bättre förutsättningar för share- och stakeholder och kan till och med höja arbetsglädjen.

Typiska working capital åtgärder avser optimeringen av fordringar, lager och skulder. Verktygen är bl.a. försäljning eller belåning av kundfordringar (factoring), leverantörsfinansiering (supply chain finance), lagerhantering (t.ex. finetrading) och mycket mera.

Skräddarsydda lösningar erbjuds av banker, finansbolag, kreditförsäkringsföretag och fintech-branschen var för sig eller/och i samspel med varann. Jag kommer framöver att presentera de olika möjligheterna och fördelarna inklusive konkreta tips och samarbetspartner. Målsättningen är en omfattande verktygslåda för alla företagsstorlekar. Följ gärna här på linkedin. Jag ser fram emot era diskussionsbidrag.

Thorsten Metzner, Experienced Trade Finance Specialist