Skärpta straff mot systematiska fakturabedrägerier

Regeringskansliet informerar:

Förekomsten av bluffakturor har under senare år blivit ett växande samhällsproblem som drabbar många, både privatpersoner och företag. I förlängningen leder det också till försämrad konkurrenskraft, färre jobb och lägre tillväxt, vilket drabbar oss alla.

Regeringen vill därför införa ett nytt brott mot systematiska fakturabedrägerier. Syftet är att det ska bli enklare att komma åt sådana bedrägerier och se till att den typen av brottslighet leder till strängare straff.

Det förslag som regeringen arbetar med innebär att det inte längre ska krävas att någon verkligen blivit lurad att betala; det ska räcka att bluffakturorna har skickats ut i det syftet. Bestämmelsen ska underlätta utredning och lagföring av brotten. Bestämmelsen ska också göra det lättare att beakta att det handlar om systematisk brottslighet när straffet bestäms. Enligt förslaget ska brottet kunna ge fängelse i lägst sex månader och högst sex år.
Regeringens ambition är att lämna ett förslag till riksdagen i början av nästa mandatperiod.
– För att framgångsrikt bekämpa och lagföra fakturabedrägerier krävs nya och effektiva verktyg för rättsväsendet. Där kan ett nytt brott som riktar sig mot systematiska fakturabedrägerier göra skillnad, säger justitieminister Beatrice Ask (M).
– Att redan ett utskick av bluffakturor betraktas som ett brott ska hjälpa oss att motverka fakturabedrägerier. Det är viktigt för företagarnas trygghet att komma till rätta med problemen, säger näringsminister Annie Lööf (C).

Ytterligare information: www.mynewsdesk.com