SvenskFactoring goes live!

SvenskFactoring, Sveriges största factoringonlineportal, ”goes live” den 30 april 2014.

Idén för SvenskFactoring är resultatet av många samtal och diskussioner mellan factoringföretag och deras ledare, banker, leverantörer till branschen och factoringintresserade personer. Factoringbranschen har aldrig varit lika intressant och populär som i nuläget. Branschen syns mer och mer i media. Det finns många nya företag i branschen på grund av alla möjligheter och ökat intresse för factoring, men det finns även ett större antal factoringföretag som har vissa problem med branschens utmaningar och risker. Det krävs att branschen vidareutvecklar och anpassar sig för att kunna vara ännu mer framgångsrik i framtiden. Folk måste förstå vad factoring är, hur det fungerar- och viktigast – vilka fördelar detta innebär. Factoring är en utmärk finansieringslösning för alla typer av företag och inte bara för små företag med en mindre bra kreditvärdighet. Man behöver dock rätt organisation och kunskap för att kunna bemästra alla utmaningar. Nuvarande produkter borde kompletteras och nya produkter borde införas. Risk management måste anpassas för att undvika situationer som kan påverka existensen av varje enskilt factoringföretag men även hela branschens trovärdighet. Organisationen måste struktureras, processer vidareutvecklas, kunskapen förbättras. Allt måste anpassas till finansmarknadens utveckling. Det gäller dessutom att undvika riskerna och samtidigt lyfta potentialen inom branschen. Allt detta diskuteras om och om igen när företag och individer träffas inom branschen.  Med anledning av detta finns SvenskFactoring. Svenskfactoring kommer att informera om allt om factoring, marknadsför och vidareutvecklar factoring i Sverige.

Läs mer i vårt första nyhetsbrev.