SvenskFactoring – Medlemsbrev

Medlemsbrevet skickades till alla medlemmar:

Medlemsbrev: September 2014

  • Statistik: Marknadsutveckling factoring i Sverige
  • Bakgrundinformation: Basel III och factoring
  • Bilaga: Översikt factoringföretag och factoringpartner i Sverige

Vill du veta mer?

Bli medlem i SvenskFactoring!