Svenskfactoring utbildar branschens personal

Svenskfactoring vidareutvecklas till Sveriges
kompetenscenter inom fakturafinansiering. Bl.a. utarbetas ett koncept med några av Sveriges bästa rekryterings- och HR-företag för att hjälpa branschen med personalfrågor (rekrytering, utbildning, vidareutveckling).
Följ Svenskfactoring på linkedin för ytterligare info.
Vi är tacksamma för feedback och tar gärna emot frågor ni behöver hjälp med!